НовостиПолезное

Телефон дамчыштыр мобилизацияже келдириишкин – меге

Мобилизация дугайында хөй медээлер аразында, шериг комиссариаттарынче телефон дамчыштыр улус келдирткен меге медээ берикчилери эңдерилген дугайында Россияның Камгалал яамызы бодунуң Telegram-каналынга дыңнаткан. Яамының медээзи-биле, ында шеригже келдирттип турар улустуң даңзызын хынаар бүгү чат-боттар фейктер болуп турар. Ооң кадында, шак ындыг фейк медээлер көөр дээш, ону ажыдыптар болза, ол кижи боду база меге медээниң үндезилекчизи болу берип болур.
Телефон дамчыштыр долгап турар мегечилер, шериг комиссариаттарының төлээлери бис деп, чугаалап турар. Шак ындыг телефон дамчыштыр келген медээлерге бүзүрээн ажыы чок. Шериг комиссариаттарынче хамаатыларны кажан-даа телефон дамчыштыр келдиртпейн турар. Серемчилелдиг болуп, шак ындыг меге медээ берикчилериниң дугайында социал четкилерге дарый тарадыр болза, эки дээрзин, үстүнде айыткан яамы сагындырып турар.

Россияның Камгалал яамызы дугаары 53 Федералдыг хоойлу ёзугаар шеригже келдириишкинни амы-хууда хамаатының холунга тутсуп бээр, азы “Россияның почтазы”-биле чурттап турар черинде киир бижидилгезиниң аайы-биле чорудар.

Оон аңгыда, тускай шериг опрециязынга киржири-биле долу эвес мобилизацияже келдириишкин алыр улустуң үндезинниг даңзызын «Яндекс.Еды», Delivery Club, СДЭК сервистерни үреп ажытканындан тараан бе дээрзин, ам-даа тодарадып турар.

Россияның Президентизи Владимир Путин сентябрь 21-де Россияга долу эвес мобилизацияны чарлаан. Ол-ла хүн ол талазы-биле чогуур хемчеглер эгелей берген. Тускай шериг операциязынче киржип чоруур бертинде, келдириишкин алган хамаатылар, албан немелде шериг белеткелин эрттер. Мобилизацияже келдирткен хамаатылар керээ ёзугаар шериг албанын эрттип турар улустуң статузунга деңнеп каан төлевирлерни алыр.

Похожие записи

Новости

Популярные записи